Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop voor glasvezelnetwerk 

De voorgenomen verkoop betreft drie percelen grond, te weten

  • Een perceel grond, gelegen nabij Middenweg 4 te Steenwijk, kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie B nummer 4017, groot circa vijftien vierkante meter (15 m2). 
  • Een perceel grond, gelegen nabij de Prinses Christinastraat 64 te Steenwijk, kadastraal bekend gemeente Steenwijk sectie F nummer 1885, groot circa vijftien vierkante meter (15 m2).
  • Een perceel grond, gelegen nabij de Jan van Riebeeckstraat 62 te Steenwijk, kadastraal bekend gemeente Steenwijk sectie F nummer 1887, groot circa vijftien vierkante meter (15 m2).

De gemeente Steenwijkerland is voornemens om bovengenoemd percelen grond te verkopen aan Delta Fiber Netwerk B.V. De uitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie van een glasvezelnetwerk. De gemeente acht het wenselijk dat een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, omdat [daarmee haar inwoners de (aanvullende) mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie]. 
Voor die aanleg is het nodig om een of meer zogenoemde Points of Presence (PoP’s) te plaatsen, die fungeren als verdeelstation waar vandaan elk huishouden wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk. Delta Fiber Netwerk is voor het plaatsen van de benodigde PoP’s afhankelijk van bovengenoemd perceel. Zij is geïnteresseerd in het aanleggen van het glasvezelnetwerk, mits zij het bovengenoemde perceel kan verkrijgen. De gemeente wenst het perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de aanleg van een of meer PoP’s, als onderdeel van een glasvezelnetwerk. Op basis van de op dit moment ingediende instemmingsaanvragen gaat de gemeente ervan uit dat Delta Fiber Netwerk de enige geïnteresseerde is om een glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente. [De gemeente geeft met dit voornemen bovendien uitvoering aan de samenwerkingsovereenkomst die zij op 28 september 2021 met Delta Fiber Netwerk is aangegaan en waarin dit voornemen is opgenomen.] 
De gemeente meent op grond van het voorgaande dat Delta Fiber Netwerk de enige serieuze gegadigde is om het perceel grond te kopen. Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen deze uitgifte aan Delta Fiber Netwerk, dan dient hij die bezwaren binnen drie weken na publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank te Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop. 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Henk Kloosterman, senior projectleider Team Samenleving en Ontwikkeling van de gemeente, telefoonnummer 14 0521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. verkoop PoP stations.