Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Steenwijkerkolk 15, plaatsen carport (13-5-2022)
De Bult, Bultweg 25R-191, permanent bewonen recreatiewoning (12-5-2022)
Bultweg 32B, herbouwen woning (13-5-2022)
Giethoorn, De Auken, renoveren gemaal (12-5-2022)
Hazelaar 32, plaatsen erfafscheiding (12-5-2022)
Zuiderpad 35,
plaatsen carport (12-5-2022)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep Noord 12a, bouwen bedrijfsgebouw voor opslag en starten sprinkhanenkwekerij (11-5-2022)
Sint Jansklooster, Barsbeek 50, bouwen woning (11-5-2022)
Leeuwte 63, renoveren woonboerderij en bouwen aanbouw (10-5-2022)
Steenwijk, Aasingel 7, bouwen woning (11-5-2022)
Aasingel 15, bouwen woning (11-5-2022)
Buitensingel 14, bouwen woning (11-5-2022)
Houthaven 15, plaatsen berging (11-5-2022)
Kolonel 22, plaatsen dakkapel (12-5-2022)
Prins Bernhardstraat 22, plaatsen dakkapel (12-5-2022)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 90, kappen boom (13-5-2022)
Kuinre, Henric de Cranestaat 41, repareen en vlak maken verzakte zerken in koor (11-5-2022)
Paasloo, Binnenweg 2, uitbreiden parkeerplaats en begraafplaats (13-5-2022)
Steenwijk, Krekensingel 4, bouwen woning (12-5-2022)
Landgoedallee 60, bouwen woning (10-5-2022)
Vendelweg 1, plaatsen pergola op terras (12-5-2022)
Weteringallee 15, bouwen woning (12-5-2022)
Steenwijkerwold, Kerkwoerthe 15A, plaatsen dakkapel (12-5-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Belt Schutsloot, De Stadt 7a, plaatsen 4 lichtmasten 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt