Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 

9 mei 2022    NOpenbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 10.30 uur in het gemeentehuis van Steenwijk. 
                      De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
                      Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521. 


17 mei 2022    NPolitieke Markt, aanvang 19.30 uur
                        Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 10 mei 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. 


19 mei 2022    NRaadsvergadering, aanvang 19.30 uur
                        De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
                        Neem dan voor 12 april 2022, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Leffers, A.J., 17-12-1966, per 10-03-2022 (voornemen) 
Leffers-Balkema, A., 12-12-14960 per 10-03-2022 (voornemen)
van der Valk, R., 08-09-1988 per 10-03-2022 (voornemen)
van der Valk-Leffers, P., 10-02-1991 per 10-03-2022 (voornemen)
Richt, E.M., 07-04-1963 per 10-03-2022 (voornemen)
Pałasz, P.J., 26-08-1990 per 10-03-2022 (voornemen) 
Pałasz, K.D., 19-12-1983 per 10-03-2022 (voornemen)  

T/m 30-05-2022  kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.