Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Kerkweg 56, Giethoorn

Het ontwerp bestemmingsplan Kerkweg 56, Giethoorn van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’ om het huidige gebruik voor woondoeleinden planologisch mogelijk te maken. De stukken liggen van 4mei t/m 15 juni 2022 ter inzage.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Eesveen

Het ontwerp bestemmingsplan Eeserwold Werken van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de bedrijventerreinen van het plangebied Eeserwold. Daaronder wordt verstaan de deelgebieden Eeser Campus en Eeser Gaard.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt