Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 13, plaatsen zonnepanlen op bijgebouw (18-4-2022)
Binnenpad 123, plaatsen isolatie op buitenmuur (19-4-2022)
De Wilgen 16, bouwen gezondheidscentrum (21-4-2022)
Hazelaar 40, plaatsen schutting (19-4-2022)
Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 49, verbouwen woning (19-4-2022)
Paasweide 32, plaatsen schuur met overkapping (18-4-2022)
Steenwijkerdiep en plein stationsgebouw, plaatsen tijdelijke digitale informatiezuilen (20-4-2022)


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Buitensingel 23, bouwen woning (22-4-2022)
Krekensingel 4, bouwen woning (22-4-2022)
Landgoedallee 20, bouwen woning (22-4-2022)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Marijenkampen, Heideveldsweg 2, verbouwen zijgevel (22-4-2022)
Steenwijk, J.H. Tromp Meestersstraat 15, bouwen overkapping/tuinhuis (21-4-2022)
Krekensingel 20, bouwen woning (21-4-2022)
Landgoedallee 12, tijdelijk bewonen bijgebouw (21-4-2022)
Oosterstraat 56 en 58, wijziging op verleende vergunning (22-4-2022)
Oostwijkstraat 95, vervangen dak en dakkappelen (25-4-2022)
Steenakkers 30, bouwen woning (19-4-2022)
Wanneperveen, Veneweg 206, bouwen schuur (22-4-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Steenwijk, Nicolaas ter Maethstraat 2, kappen kastanjeboom en vleugelnootboom (18-2-2022)

Bent u het niet eens met de vergunning? 
Omdat de officiële bezwaartermijn is verlopen kunnen belanghebbenden binnen 2 weken na de datum van deze publicatie alsnog bezwaar maken. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de vergunning. Verder vermeldt u de datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het bezwaarschrift stuurt u aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.


Wijziging Welstandsnota Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland maken bekend dat zij voornemens zijn ten behoeve van het bedrijvengedeelte van Eeserwold (Steenwijk) de gemeenteraad voor te stellen de Welstandsnota Steenwijkerland te wijzigen.
Voor het gebied Eeserwold Werken (Eeser Gaard en Eeser Campus) zijn nu het welstandsbeleid en de welstandscriteria van het Beeldkwaliteitsplan Eeserwold (versie februari 2005, vastgesteld 14 juni 2005) van toepassing. Voorgesteld wordt om de onderdelen van het Beeldkwaliteitplan Eeserwold van februari 2005, die betrekking hebben op de gebieden Eeser Gaard en Eeser Campus, te vervangen door een nieuw Beeldkwaliteitsplan (Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Eeserwold, d.d. 27 maart 2022).
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.