Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blankenham, Kerkbuurt 2, aanleggen parkeerplaatsen (9-5-2023)
Giethoorn, Binnenpad 131, vernieuwen achterhuis (5-5-2023)
Jonenweg 24, uitbreiden woning (5-5-2023)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 3d, plaatsen tuinhuis (9-5-2023)
Sint Jansklooster, Barsbeek 30, plaatsen tijdelijke woonunit (9-5-2023)
Tuk, Tukseweg 178 en 178a, verbouwen/uitbreiden bestaande woning tot 6 appartementen en nieuw bouwen 5 appartementen t.p.v. oude supermarkt (5-5-2023)
Wanneperveen, Veneweg 251j, permanent bewonen woonboot (9-5-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Kallenkote, Kallenkote 19, oprichten monomestvergisting installatie (8-5-2023)
Steenwijk, Vendelweg 3, vervangen vloer uitrukhal (9-5-2023)
Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep Noord 6, oprichten monomestvergisting installatie (4-5-2023)
Tuk, Roomweg 4, plaatsen hekwerk (9-5-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Dwarsgracht 21, vervangen botenhuis (8-5-2023)
Steenwijk, Eeser Hout 17, bouwen magazijn (8-5-2023)
Kornputsingel 5, uitbreiden kantoorpand (4-5-2023)
Steenakkers 26, bouwen woning (9-5-2023)
Woldmeentherand 23, bouwen KFC restaurant met drive (10-5-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Sint Jansklooster, Leeuwte 51, realiseren Bed & Breakfast in bijgebouw en plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (2-5-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt