Verkoop grond en gebouwen

Rectificatie van de publicatie voorgenomen ruiling grond 

In de Steenwijker Courant van 9 mei stonden niet de juiste percelen onder de koppen genoemd. Dit is de juiste publicatie:
De gemeente wil het fietspad Giethoorn-Wanneperveen verbreden. Om die reden heeft de gemeente afspraken gemaakt met de eigenaar van een aantal percelen langs het fietspad. Er is onder andere afgesproken om een aantal percelen te ruilen om zo de verbreding van het fietspad op een deel van het traject mogelijk te maken;

De gemeente draagt de volgende percelen over aan de eigenaar van de percelen langs het fietspad;
twee niet aaneengesloten percelen grond, te weten een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Brederwiede, sectie C, nummer 230 (ged.)ter grootte van ca. 00.05.29 ha, en een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Brederwiede, sectie C, nummer 157 ter grootte van ca. 00.02.50 ha
En de eigenaar van de percelen langs het fietspad draagt op haar beurt over aan de gemeente:
twee niet aaneengesloten percelen grond, te weten een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Brederwiede sectie C nummer 224 ter grootte van ca. 00.01.25 ha en een deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Brederwiede sectie C nummer 228 ter grootte van ca. 00.01.48 ha; 

Zonder de voorgenomen ruiling is de verbreding van fietspad niet mogelijk op een deel van het traject. Gezien de ligging van de percelen grond is de eigenaar van de percelen langs het fietspad de enige kandidaat om de grond aan over te dragen.  
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Ekkelenkamp, telefoon 14 0521en e-mail: info@steenwijkerland.nl o.v.v. ‘grondruil verbreding fietspad Giethoorn-Wanneperveen’.