Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 78a, brandveilig gebruik pand (15-5-2023)
Zuiderpad 15, plaatsen 25 zonnepanelen in veldopstelling en kappen 2 elzen (11-5-2023)
Steenwijk, Landgoedallee 8, plaatsen 4 zuilen t.b.v. inlooppoort en inrijpoort (16-5-2023)
Nicolaas ter Maethstraat 8, verbouwen achterzijde woning (15-5-2023)
Wanneperveen, Zomerdijk 12, verbouwen woning (11-5-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Blankenham, Blokzijlerdijk 26, plaatsen mono mestvergister (15-5-2023)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1R-60, verbouwen en uitbreiden bestaand gebouw tot entreegebouw (receptie) (16-5-2023)
Oldemarkt, Markerbroekweg 2, uitbreiden ligboxenstal (15-5-2023)
Scheerwolde, Woldlakeweg 16, plaatsen mestsilo (15-5-2023)
Wanneperveen, Veneweg 278, starten bloemenhandel (16-5-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Muggenbeet 3, bouwen opslaggebouw (16-5-2023)
Giethoorn, Jan van Nassauweg 10, bouwen bewaarloods (15-5-2023)
Sint Jansklooster, Leeuwte 74, wijzigen voorgevel (11-5-2023)
Steenwijk, Buitensingel 16, wijzigen hoogte verdiepingen (15-5-2023)
Gasthuisstraat 7, plaatsen zonnepanelen (15-5-2023)
Hooilandenallee 26, plaatsen hekwerk (11-5-2023) 
Kornputsingel 28,
plaatsen zonnecollectoren (16-5-2023)
Krekensingel 5, bouwen woning (12-5-2023)
Onnastraat 46, plaatsen achterzetbeglazing voor- en linkerzijgevel (12-5-2023)
Tuk, Tukseweg 198, uitbreiden bedrijfsgebouw met scholingsruimte (12-5-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Baars, Baarsweg 5, verbouwen woonboerderij en wijzigen functie boerderij naar wonen

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt