Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan Steenwijkerwold – Oldemarktseweg 103 & 103a

De gemeenteraad van gemeente Steenwijkerland heeft op 4-4-2023 het bestemmingsplan Steenwijkerwold – Oldemarktseweg 103 & 103a gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming om hier een nieuw woonerf te realiseren. De wijziging heeft betrekking op de toelichting van het bestemmingsplan. 

 

Vaststelling bestemmingsplan Giethoorn – Jan van Nassauweg 12

De gemeenteraad van gemeente Steenwijkerland heeft op 4-4-2023 het bestemmingsplan Giethoorn – Jan van Nassauweg 12 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het op uitbreiden van agrarische bedrijfsactiviteiten. De wijziging heeft betrekking op de toelichting van het bestemmingsplan. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt