Verkeer & vervoer

Verkeersbesluiten

Ossenzijl, nabij Schoolstraat, aanwijzen voetpad
Steenwijk, nabij Akkerplein 67, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt