Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 


9 mei 2023                 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, Vendelweg 1 in Steenwijk, aanvang 19.00 uur  
                                   De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
                                   Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521
                                   of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl

16 en 17 mei 2023    Politieke markt, Vendelweg 1 in Steenwijk, aanvang 19.30 uur 
                                  Op 17 mei gaat de vergadering van 16 mei verder. 
                                  De vergaderingen zijn live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
                                  Neem dan uiterlijk de dag van de vergadering, voor 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

23 mei 2023             Raadsvergadering, Vendelweg 1 in Steenwijk, aanvang 19.30 uur 
                                 De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u ook de agenda. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?
                                 Neem dan voor 23 mei 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.