Plaatsing oudejaarhuisjes: Vollenhove, parkeerplaats naast OBS Voorpoort, Groenestraat tegenover huisnummer 37

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8325
Publicatiedatum
08-11-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Voor het plaatsen en in gebruik nemen van oudejaarshuisjes in de periode van 22 december 2017 tot en met 1 januari 2018 is de volgende ontheffing afgegeven:

3 ontheffingen, parkeerplaats naast OBS Voorpoort, Groenestraat tegenover huisnummer 37 (08-11-2017)

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden tegen deze ontheffingen bezwaar (3) maken

 

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).