Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): De Bult, Onderduikersweg 11

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8346KP 11
Publicatiedatum
22-11-2017
Einddatum
02-01-2018

Beschrijving

De Bult, Onderduikersweg 11, bouwen vervangende woning

De stukken liggen van 22 november 2017 t/m 2 januari 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.DBUOnderdkrswg11OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/036BD09F-286C-444E-BFDE-98A60E289C43/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 2 januari 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).