Commissie bezwaarschriften op 4 december 2017, Vendelweg 1,Steenwijk

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
28-11-2017
Bekendmaking

Beschrijving

4 december 2017
Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk.   

 
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen het besluit waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van een loods op de locatie Nering 1 in Giethoorn
20.00 uur: bezwaarschrift tegen het besluit waarbij het verzoek om toekenning van een dwangsom is afgewezen


De stukken liggen t/m 4 december 2017 voor belanghebbenden ter inzage

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Bijlagen