Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Baarsweg 5, kappen 8 bomen (25-10-2018)
Basse, Basserweg 32, kappen boom (31-10-2018)
Eesveen, Eesveenseweg 145, bouwen woning (02-11-2018)
Giethoorn, vanaf Noorderpad 24 t/m Zuiderpad 41, aanbrengen aanvaarbeveiliging bij alle bruggen in Dorpsgracht (01-11-2018)    
Kuinre, Bouwdijk 1, plaatsen antenne-opstelpunt t.b.v. mobiele netwerk Tele2 (31-10-2018)    
Oldemarkt, Burgemeester Kuiperslaan 15, kappen kersenboom (31-10-2018)    
Ossenzijl, Waterstaete 25, 30, 32, 34 en 52, bouwen 5 woningen (31-10-2018)    
Ossenzijl, Waterstaete 26, 27, 28, 31, 33, 35 en 36, bouwen 7 recreatiewoningen (31-10-2018)    
Ossenzijl, Waterstaete 29, bouwen woning (31-10-2018)
Vollenhove, weg van Rollecate 19a, bouwen bedrijfsruimte met bedrijfswoning (05-11-2018)    
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 3C, plaatsen hekwerk (05-11-2018)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Zuiderstraat 22, vervangen bijgebouwen (06-11-2018)
Oldemarkt, de Hare 19, kappen beukenboom (06-11-2018)
Scheerwolde, Woldlakeweg 14, plaatsen kas (06-11-2018)
Staphorst zijde Steenwijk, Leenders, kappen 5 kastanjebomen (07-11-2018)    
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 76, bouwen vervangende woning (07-11-2018)      
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.


Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Sint Jansklooster Bovenkruier 14 en 16, bouwen twee-onder-een-kapwoning

De stukken liggen van 14 november 2018 t/m 27 december 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/A9E80626-3A2A-4B6B-8ED6-AB2952A80D8E/

De bestanden zijn beschikbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJbovkruier1416OV-ON01

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 27 december 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).