Welzijn en Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Eesveen, van Karnebeeklaan 2d, Phoenix 3D EXTREME (handboogwedstrijd) op 26-01-2019 van 10.30 uur tot 22.00 uur
Eesveen, van Karnebeeklaan 2d, Phoenix 3D 2019 (handboogwedstrijd) op 05-10-2019 van 07.30 uur tot 22.30 uur en op 06-10-2019 van 07.30 uur tot 20.00 uur
Steenwijk, binnenstad, Dickens Kerst, op 15-12-2018 van 15.00 uur tot 22.30 uur

De stukken liggen t/m 27-11-2018 ter inzage.


Reageren?

T/m 27-11-2018 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.


(1) terinzagelegging
Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden; maandag t/m woensdag van 9.00 – 18.00 uur, donderdag van 9.00 – 20.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.30 uur.
 (2) inspraakreactie/zienswijze
Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.
(3) bezwaar
Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan. de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
(4) beroep
Het beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via. loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).