Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Hammerdijk 30, plaatsen tijdelijke woonunit (05-11-2018)    
Kuinre, Bouwdijk 1, vervangen antenne installatie (06-11-2018)    
Sint Jansklooster, Barsbeek 21, kappen populieren (08-11-2018)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 83, splitsen woning (14-11-2018)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 88, kappen es (12-11-2018)
Giethoorn, Jonenweg 28, plaatsen dakkapel (13-11-2018)
Giethoorn, Molenweg 8, kappen boom (13-11-2018)    
Sint Jansklooster, Barsbeek 36, renoveren woonboerderij en bouwen bijgebouw (12-11-2018)    
Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep-Zuid 4, kappen 3 essen (12-11-2018)    
Vollenhove, Schouw 10, bouwen woning (09-11-2018)    
Willemsoord, Olde Meinenbos 11, bouwen woning (14-11-2018)    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Sint Jansklooster, Leeuwte 71, uitbreiden bestaande mini-camping van 15 naar 20 kampeerplekken

De stukken liggen van 21 november 2018 t/m 2 januari 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJLeeuwte71OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/DA33D51B-FDC3-4BDA-B73E-43B2238DD225/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 2 januari 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen aan:
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 90, oprichten, veranderen en inwerking hebben van een inrichting

De stukken liggen van 21 november 2018 t/m 2 januari 2019 ter inzage (1). De stukken blijven ter inzage (1) liggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit.

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 2 januari 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen. Wanneer u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet u dat tegelijkertijd schriftelijk laten weten.


 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).