Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

De Bult, Bultweg tussen Eesveenseweg en Binnenweg op 23 en 26 november 2018, in verband met asfalteringswerkzaamheden. De weg is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Binnenweg in Eesveen.
Vollenhove, Kerkstraat 17 t/m 21, van 21 november t/m 26 november 2018, dagelijks van 7.00 tot 16.30 uur, in verband met het aanleggen van nutsvoorzieningen. De weg is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid met borden.
Willemsoord, spoorwegovergang Koningin Wilhelminalaan op 29-11-2018 van 0.00 tot 06.00 uur gestremd voor al het verkeer in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de spoorwegovergang.
 

Verkeersbesluiten

Giethoorn, nabij De Elzen 5, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Brederostraat 34, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Dieptol 59, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 21-11-2018 t/m 01-01-2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 01-01-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).