Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 4 december 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter  inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met  de heer H. Waninge, tel. 14 0521.

Raadsvergadering

Raadsvergadering op 4 december 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur / Raadsinformatie

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
S.L.W.M. van Breugel, 28-12-1987, 8333 DA per 24-10-2018 (voornemen)
A.Q.G. Aldakhi, 30-06-1995, 8332 BC per 24-10-2018 (voornemen)
T/m 02-01-2019 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.