Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Hammerdijk 30, kappen bomen (13-11-2018)
Eesveen, Eesveenseweg 102, bouwen schuur (06-11-2018)
Giethoorn, Eendrachtsplein 4, plaatsen handelsreclame (15-11-2018)
Giethoorn, Binnenpad 17, plaatsen tuinhuis (13-11-2018)
IJsselham, Lakeweg 4, plaatsen automatische schuifpoort met gemetselde poeren en hekwerk (15-11-2018)
Kuinre, Henric de Cranestraat 187, realiseren dakdoorvoer (11-11-2018)
Oldemarkt, de Klokkemaat 1, plaatsen dakkapel (09-11-2018)    
Vollenhove, Voorpoort 5 t/m 11, bouwen winkelpand en verbouwen bestaande winkelpand naar woningen (07-11-2018)    
Vollenhove, Voorpoort 6, verbouwen pand en realiseren 2 appartementen (14-11-2018)    
Wetering, Wetering West 3a, verbouwen voormalige kerk tot woning en bouwen bijgebouw met boothuis (16-11-2018)    
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 58, uitbreiden ligboxenstal (15-11-2018)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Basserweg 32, kappen boom (21-11-2018)
De Bult, Bultweg 25, kappen bomen (20-11-2018)
De Bult, Duivenslaagte 4, bouwen woning (15-11-2018)
Eesveen, Binnenweg 3, kappen beuk (15-11-2018)
Giethoorn, Eendrachtsplein 4, wijzigen gevel t.b.v. verplaatsen ingang (16-11-2018)
Giethoorn, vanaf Noorderpad 24 t/m Zuiderpad 41, aanbrengen aanvaarbeveiliging bij alle bruggen in Dorpsgracht (20-11-2018)    
Giethoorn, Oeverweg 2, bouwen melkstal (20-11-2018)    
Kuinre, Henric de Cranestraat 183, uitbreiden woning (15-11-2018)    
Steenwijk, Broekslagen 3, uitbreiden huidige inrichting (19-11-2018)
Steenwijk, Woldpromenade 33, wijzigen bestemming (20-11-2018)    
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg, kappen boom (15-11-2018)    
Wetering, Wetering West 3a, plaatsen tijdelijke woonunit (19-11-2018)    
Hooidijk, kappen 8 bomen tussen rijweg en fietspad (19-11-2018)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.    
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).