Algemeen

Openbare vergadering

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 13 november 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Raadsvergadering

 Raadsvergadering, behandeling begroting, op 13 november 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 14.00 uur.
 De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur / Raadsinformatie.