Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 62, kappen 6 bomen (26-10-2018)    
Giethoorn, Molenweg 29, starten Bed & Breakfast (25-10-2018)
Kuinre, Henric de Cranestraat 183, uitbreiden woning (25-10-2018)    
Steenwijk, Divisie 18, bouwen woning (26-10-2018)
Steenwijk, Meppelerweg 160, verbouwen woonboerderij (27-10-2018)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Domineeswal 5, vervangen enkel glas en vernieuwen onderramen (25-10-2018)
Blokzijl, Kuinderdijk 1, kappen 2 wilgen (29-10-2018)
Giethoorn, Binnenpad 82, bouwen bijgebouw (30-10-2018)    
Sint Jansklooster, Schaarweg 33, vervangen dakbedekking (30-10-2018)    
Steenwijk, Koematen 2A, tijdelijk vestigen kinderspeelparadijs en BSO voor periode van 10 jaar (31-10-2018)
Steenwijk, Looijersgracht 23, uitbreiden woning (24-10-2018)    
Steenwijk, Meppelerweg 3, plaatsen dakkapel (31-10-2018)    
Steenwijk, Tukseweg 71, 71A t/m 71H, bouwen 9 woningen (31-10-2018)    
Steenwijk, Veenlanden 1, bouwen schuur met overkapping (30-10-2018)
Vollenhove, Groenestraat 24, aanbrengen diverse wijzigingen Old Ruitenborgh (26-10-2018)    
Zuidveen, Zuidveenseweg 38, bouwen woning (25-10-2018)  
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Matthijs Kiersstraat 6 en 6a, bouwen twee-onder-een-kapwoning

De stukken liggen van 7 november 2018 t/m 18 december 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/761CE23E-CCB3-46BC-BB85-B808FCB2F1F5/

De bestanden zijn beschikbaar op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STWmathijskiers6OV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 18 december 2018  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen aan:
Oldemarkt, Markerbroekweg 3, omzetten van de vergunning voor melkkoeien naar melkgeiten

De stukken liggen van 17 oktober 2018 t/m 27 november 2018 ter inzage (1). De stukken blijven ter inzage (1) liggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het besluit.
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 27 november 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen. Wanneer u niet wilt dat uw  persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, moet u dat tegelijkertijd schriftelijk laten weten.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).