Algemeen

Commissie bezwaar- en beroepschriften

18 november 2019,  gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda:|
19.15 uur: bezwaarschrift tegen de weigering een besluit te nemen met betrekking tot het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Thorbeckestraat 15 C in Steenwijk
De stukken liggen t/m 18 november 2019 voor belanghebbenden ter inzage (1).


Politieke Markt

19 november 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

22 november 2019, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.

Benmokhtar, A., 28-06-1954 per 24-09-2019 (voornemen)
Szczoczarz, M.M., 21-05-1988 per 24-09-2019 (voornemen)
Gocmen, H., 26-11-1974 per 24-09-2019 (voornemen)
Bouwhuis, L., 06-08-1983 per 24-09-2019 (voornemen)
Gocmen, A., 31-01-2001 per 24-09-2019 (voornemen)
Gocmen, K., 13-05-2005 per 24-09-2019 (voornemen)
Gocmen, Z.M., 18-06-2015 per 24-09-2019 (voornemen)
Gocmen, S., 01-10-1976 per 24-09-2019 (voornemen)
Nijenhuis, A., 31-01-1975 per 25-09-2019 (voornemen)
Balogh, A., 02-05-1984, 02-10-2019 (voornemen)
Szybalski, J.K., 30-04-1983, 07-10-2019 (voornemen)

T/m 11-12-2019 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar (3) maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).