Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 92, bouwen bijgebouw en botenhuis  (30-10-2019)        
Giethoorn, Noorderpad 12, verplaatsen schuur, overkapping en botenhuis (04-11-2019)        
Giethoorn, Kerkweg 35, aanleggen kabels en leidingen (05-11-2019)        
Kuinre, Worstsloot 1, starten Bed & Breakfast (05-11-2019)
Sint Jansklooster, Molenstraat 8, kappen 6 essen (05-11-2019)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Oldemarkt, Koningin Julianaweg 2, vervangen handelsreclame (04-11-2019)
Ossenzijl, Hoofdstraat 17, starten Bed & Breakfast (04-11-2019)
Sint Jansklooster, Leeuwte 71, starten Bed & Breakfast met complementaire dag horeca (06-11-2019)
Steenwijk, Bataljon 2, bouwen woning (29-10-2019)
Steenwijk, De wiezeboom 18, plaatsen dakkapel (28-10-2019)
Steenwijk, Dolderweg 40, uitbreiden bestaande bedrijfspand, bouwen overkapping en gebouw bij silo (06-11-2019)
Steenwijk, Johan Willem Frisolaan 13, bouwen woning (25-10-2019)
Steenwijk, Koematen 46C, plaatsen dakkapel (05-11-2019)        
Steenwijk, Oosterstraat 4, wijzigen winkelpuien (31-10-2019)
Steenwijk, Parallelweg 15, wijzigen gevel (14-10-2019)
Steenwijk, Raadssingel 24, plaatsen dakkapel op voordakvlak (04-11-2019)        
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 66, verbouwen woonboerderij (01-11-2019)   

        
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.    

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).