Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Veldhuisweg 3, bouwen mestsilo (07-11-2019)
Steenwijkerland, diverse locaties, kappen 73 bomen (07-11-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 99a, starten Bed & Breakfast (07-11-2019)
Giethoorn, Binnenpad, Noorderpad, Zuiderpad, Vermaningspad en Lange Steeg, kappen 11 bomen (07-11-2019)
Giethoorn, Middenbuurt 5, plaatsen vlonderterrassen en aanlegsteiger (11-11-2019)
Giethoorn, Vlier 16, bouwen woning (11-11-2019)
Kuinre, Wagenweg 6, kappen 14 zieke essen (08-11-2019)
Oldemarkt, Lange Pad, kappen 2 bomen begraafplaats (07-11-2019)
Sint Jansklooster, Beulakerwijde, realiseren vooroever (05-11-2019)
Steenwijk, Steenakkers 3, milieuneutrale verandering t.b.v. toevoegen AdBluetank met afleverinstallatie en opslaggebouw (05-11-2019)
Steenwijk, tegenover Piet Heinstraat 2 t/m 16, kappen 4 bomen (06-11-2019)
Steenwijk, Woldpromenade 53, bouwen bijgebouw (01-11-2019)        
Steenwijk, naast Waardeel 12, 24 en 36, kappen 5 bomen (07-11-2019)        
Steenwijkerland, diverse locaties, kapaanvraag 41 essen i.v.m. essentaksterfte (07-11-2019)        
Tuk, Tukseweg 157, verbouwen woning (11-11-2019)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Burgemeester Nilandtweg 22 en 24, bouwen twee-onder-een-kapwoning (11-11-2019)
Giethoorn, Dwarsgracht 9, vervangende nieuwbouw woning en bijgebouw (08-11-2019)        
Giethoorn, Molenweg 15, bouwen overkapping en plaatsen tuindeuren (11-11-2019)        
Ossenzijl, Oudeweg 53, vervangen bijgebouw (08-11-2019)
Ossenzijl, Waterstaete 8, 9, 13, 17, 21, 22 en 23, bouwen 7 recreatiewoningen (24-10-2019)
Scheerwolde, Scheerwolderweg 29, bouwen woning (12-11-2019)        
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8, plaatsen reclame (15-10-2019)        
Steenwijk, Oosterstraat 85A en 85B, realiseren 2 appartementen (13-11-2019)
Tuk, De Erfgenamen 27, bouwen woning (13-11-2019)            

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, Windsingel 24, bouwen woning

De stukken liggen van 20 november 2019 t/m 2 januari 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/07B5FBFD-8CD3-4DFF-AF64-BD416E84728A/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ODMwindsingel24OV-ON01

 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 2 januari 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, Windsingel 23, bouwen woning

De stukken liggen van 20 november 2019 t/m 2 januari 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/DE0A0D4F-B990-47CF-B621-F8AF0542FD1B/
De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ODMwindsingel23OV-ON01

 

Reageren?


Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 2 januari 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).