Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Kallenkote, Kallenkote 19, Kerstmarkt op 15-12-2019 van 11.00 uur tot 17.00 uur
Steenwijk, binnenstad, Dickens Kerst op 13-12-2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur en 14-12-2019 van 15.00 uur tot 23.00 uur

De stukken liggen t/m 3 december 2019 ter inzage (1).

 

Reageren?

T/m 3 december 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende ontheffing geluid

Witte Paarden, N761/N334, nachtelijke asfalteringswerkzaamheden, van 02-11-2019 tot en met 05-11-2019 en week 49 en 50 overdag (13-11-2019)

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontheffingen oudejaarshuisjes

Vanaf 23 december 2019 tot en met 2 januari 2020 worden in Sint Jansklooster en Vollenhove de oudejaarshuisjes geplaatst. Op 11 november 2019 is een ontheffing afgegeven aan de vertegenwoordigers van de volgende oudejaarshuisjes:

Sint Jansklooster, evenemententerrein
•    Keet De Meeuw
•    Oudejaarsgroep De Polle

Vollenhove, Groenestraat, parkeerplaats achter slagerij Heetebrij
•    Oudejaarsgroep Afvallige NAMELESS Kandidaten

 

Reageren?

Binnen 6 weken, gerekend vanaf 11 november 2019, kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).