Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, Van Karnebeeklaan 5, herstellen aangetaste houten buitengevels en vervangen rietbedekking (19-11-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 28, starten Bed & Breakfast (19-11-2019)
Giethoorn, provinciale weg N334 hmp 9.699 en hmp 12.563, kappen els en es (12-11-2019)
Steenwijk, Eeserwoldpad, plaatsen kantoorunits en klasseerinstallatie op de zandwinning (15-11-2019)
Steenwijk, Het Bolwerk 55, plaatsen dakkapel (20-11-2019)
Tuk, Tukseweg 238F, bouwen woning en bijgebouw (19-11-2019)        
Vollenhove, weg van Rollecate 19, bouwen woning met loods (11-11-2019)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kuinre, Henric de Cranestraat 111, vervangen dakpannen en verwijderen boeidelen (18-11-2019)
Sint Jansklooster, Molenkampen 24, bouwen woning (15-11-2019)        
Steenwijk, Waardeel 1N, starten Bed & Breakfast (13-11-2019)        
Wanneperveen, Gasthuisdijk 1, vestigen 5 boerderijkamers (14-11-2019)        
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).