Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Kallenkote, Kallenkote 24, starten Bed & Breakfast (24-10-2019)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 2, vervangen handelsreclame (29-10-2019)
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid 13, kappen kastanjeboom  (24-10-2019)
Sint Jansklooster, Kadoelen 24a, opslaan afvalstoffen in beperkte hoeveelheden (28-10-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 22, beperkte milieutoets voor wijzigen varkensstallen (25-10-2019)
Steenwijk, Koematen 46C, plaatsen dakkapel (29-10-2019)
Steenwijk, Oeverlanden 21, kappen eikenboom (28-10-2019)        
Steenwijkerwold, Kerkwoerthe 15C, starten kapsalon aan huis (14-10-2019)        
Vollenhove, Noordwal 3, verbouwen recreatiegebouw (28-10-2019)    
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Arembergerweg 2, gedeeltelijk gebruiken rietloods voor tijdelijke opslag (25-10-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 3, kappen 2 essen (17-10-2019)
Steenwijk, Kornputsingel 6, plaatsen bordes met trap (16-10-2019)
Steenwijk, Neerwoldstraat 4, 6 en 8, transformeren winkelruimte naar 3 appartementen (18-10-2019)
Tuk, Oosterhoek 7, bouwen bijgebouw (22-10-2019)
Vollenhove, Schaarweg 3, plaatsen prijzenbord (29-10-2019)        
Wanneperveen, Bovenboerseweg 23, starten Bed & Breakfast (10-10-2019)        

       
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).