Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, Kanaalweg 3, Oudejaarsfeest Blokzijl, op 26-12-2019 van 20.00 uur tot 02.00 uur, 27-12-2019 van 21.00 uur tot 02.00 uur, 28-12-2019 van 21.00 uur tot 02.00 uur, 29-12-2019 van 21.00 uur tot 02.00 uur, 30-12-2019 van 21.00 uur tot 02.00 uur, 31-12-2019 van 12.00 uur tot 04.00 uur, 01-01-2020 van 20.00 uur tot 00.00 uur
Sint Jansklooster, van Ommenstraat, Kerstmarkt 2019 op 14-12-2019 van 14.00 uur tot 20.00 uur
Vollenhove, Flevoweg 5a, VlasschuurFeest op 09-05-2020 van 21.00 uur tot 01.00 uur
Wanneperveen, Roekebosscheweg, Zuidwesthoekkeuring op 13-12-2019 van 18.30 uur tot 00.00 uur

De stukken liggen t/m 12 november 2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 12 november 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).