Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Pol, De Pol 17, kappen lindeboom (01-11-2020)        
Paasloo, Binnenweg 16, bouwen bijgebouw t.b.v. mantelzorg (30-10-2020)
Steenwijk, Mr. Zigher ter Steghestraat 9, plaatsen reclamebord (03-11-2020)
Steenwijkerwold, Gelderingen 4, plaatsen 2 dakkapellen (01-11-2020)        
Vollenhove, Van Haersoltelaan 2, plaatsen dakkapel (04-11-2020)        
Witte Paarden, Witte Paarden/Baarsweg, vervangen spoorbrug (02-11-2020)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 29a, vervangen schuur (04-11-2020)        
Wetering, Wetering West 75, kappen 2 bomen (28-09-2020)        
Belt-Schutsloot, Rietveld 2, 4, 16, 18, 20 en 22 , bouwen 6 halfvrijstaande woningen (30-10-2020)        
Giethoorn, Binnenpad 98, bouwen vlonder en plaatsen deur (kozijn) (28-10-2020)        
Giethoorn, Kerkweg 45a, wijzigen gevels (29-10-2020)        
Steenwijk, Hendrik de Vroomestraat 119, plaatsen tuinhuis met overkapping (02-11-2020)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Giethoorn, Kooiweg 1, verlengen ligboxenstal (03-11-2020)        

De stukken liggen van 11 november 2020 t/m 23 december 2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 23 december 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).