Verkeer & Vervoer

Onderhoud aan wegen in Steenwijkerland

De komende tijd worden diverse wegen in Steenwijkerland onder handen genomen. Vanaf maandag 16 november zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Meppelerweg in Steenwijk. Op woensdag 18 november is de Lageweg in Ossenzijl aan de beurt.
 

Werkzaamheden en wegafsluitingen:

Steenwijk, Meppelerweg (vanaf de rotonde bij de A32 tot aan de Schansweg) van 16 t/m 20 november 2020: de weg krijgt nieuw asfalt. Er wordt ’s avonds en ’s nachts gewerkt (van 18.00 - 05.00 uur). Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor alle verkeer, behalve fietsers en voetgangers.
Ossenzijl, Lageweg: de slechte plekken worden vervangen door nieuw asfalt. Dit gebeurt op woensdag 18 november in de avonduren (van 18.00 - 23.00 uur). De weg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer (het fietspad is wel bereikbaar).
 

Tijdelijke wegafsluitingen

Ossenzijl/Kalenberg/Wetering, Fietspad Oudeweg, Kalenberg Noord, Kalenberg Zuid, Heuvenpad van 16 november 2020 tot en met 2 april 2021 in verband met de reconstructie van het fietspad. Doorgaand fietsverkeer kan via de Hoogeweg omrijden.
 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Rembrandtstraat 91, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijkerwold, nabij Oldemarktseweg 141-F, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Vollenhove, nabij Heilige Geeststeeg 8, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 11-11-2020 t/m 22-12-2020 ter inzage (1). U kunt ze ook digitaal bekijken:

Steenwijk, nabij Rembrandtstraat 91, https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58362.html

Steenwijkerwold, nabij Oldemarktseweg 141-F,  https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58355.html

Vollenhove, nabij Heilige Geeststeeg 8, https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58206.html


Reageren?

T/m 22-12-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).