Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse / Giethoorn / Oldemarkt / Paasloo / Scheerwolde / Steenwijk / Steenwijkerwold / Wanneperveen en Willemsoord, Tussenweg / Kikkerwij / Park Vijverbos / Sportlaan / ’t Butent / Tullenerskamp / Binnenweg / Paasloër Allee / Scheerwolderweg / Dennenallee / J.H. Tromp Meestersstraat / Middenweg / Thijendijk / Veneweg / Steenwijkerweg, kappen 19 bomen (06-11-2020)
Blokzijl / Giethoorn / Kallenkote / Steenwijk / Wanneperveen en Willemsoord, Zuiderzeeweg / Jan van Nassauweg / Kerkweg / Kallenkote / Jan van Riebeeckstraat / Oostercluft / Vondelstraat / Veneweg / Koninging Wilhelminalaan, kappen 9 bomen (06-11-2020)
De Bult, Onderduikersweg 10, kappen 2 beuken (08-11-2020)
Giethoorn, Binnenpad 48, kappen boom (04-11-2020)
Giethoorn, Jonenweg 29a, kappen es (05-11-2020)
Sint Jansklooster, Kloosterweg 36, uitbreiden woning (05-11-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 3, verbouwen woon- winkelpand naar wonen (05-11-2020)
Steenwijk, park Rams Woerthe, kappen eik (10-11-2020)        
Vollenhove, Clarenberglaan 13, plaatsen dakkapel (09-11-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 210, kappen 6 bomen (08-11-2020)        

       
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 60, bouwen aanbouw en starten Bed & Breakfast (09-11-2020)
Steenwijk, Oostermeentherand 2A, aanbrengen verlichte gevelreclame (10-11-2020)        

       
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).