Omgevingingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, 't Goor 5, plaatsen reclamebord (17-11-2020)
Eesveen, De Wulpen 12, brandveilig gebruiken gebouw behorend bij Kindcentrum De Buitenhove (13-11-2020)
Eesveen, Eesveenseweg 52, verbouwen woning (10-11-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 8, kappen 3 esdoorns (15-11-2020)
Giethoorn, Jonenweg, plegen onderhoud fietspad (09-11-2020)
Oldemarkt, Poestpad, bouwen opslag loods (11-11-2020)
Sint Jansklooster, Barsbeek 50, plaatsen tijdelijke woonunit (14-11-2020)
Sint Jansklooster, Barsbeek 66, splitsen woning (12-11-2020)
Sint Jansklooster, Monnikenweg 52 t/m 60 en Vossenkamp 62 t/m 66, bouwen 7 woningen (10-11-2020)        
Steenwijk, Elzenbroek 2, plaatsen spuitcabine  (11-11-2020)        
Steenwijk, Onnastraat 12, uitvoeren diverse werkzaamheden, plaatsen overkapping en bouwen bijgebouw (13-11-2020)        
Vollenhove, Doeveslag 45, verwijderen dragende wand op begane grond (17-11-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 123, vervangen en vergroten berging (13-11-2020)     

        
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Dwarsweg 14C, bouwen veldschuur (19-10-2020)
Giethoorn, De Rietlanden 1c, bouwen waterwoning (17-11-2020)
Giethoorn, Jonenweg 1, plaatsen overkapping (13-11-2020)
Oldemarkt, Zwartehofslaan, kappen 5 bomen (11-11-2020)
Scheerwolde, Kraggenpad 1, 15, 23 en 25, Otterpad 21, 23 en 25 en Scheerwolderweg 3, bouwen 8  woningen (16-11-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 26, veranderen kapconstructie en realiseren tweede woning (17-11-2020)
Steenwijk, Oostercluft 10, bouwen garage (13-11-2020)
Vollenhove, tegenover Wendeler Bentweg 3, kappen es (11-11-2020)    
Vollenhove, Doeveslag 64, bouwen schuur (12-11-2020)         

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Korporaal 25, bouwen woning (16-11-2020)    


    
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Wetering, Wetering-Oost 66a, realiseren groepsaccommodatie

De stukken liggen van 25 november 2020  t/m 5 januari 2021 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 5 januari 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Eesveen, Eesveenseweg 50I, beperkte milieutoets t.b.v. wijzigen bedrijf i.v.m. houden landbouwhuisdieren

De stukken liggen van 25 november 2020 t/m 5 januari 2021 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 5 januari 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).