Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

Raadsvergadering

10 november 2020, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg).