Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg, bouwen 6 halfvrijstaande woningen (26-10-2020)
De Pol, De Pol 6, bouwen paardenstal met machineopslag (21-10-2020)
Oldemarkt, Zwartehofslaan, kappen 5 bomen (28-10-2020)
Paasloo, Spinnerslaan 13, recreatief verhuren voorhuis boerderij (02-10-2020)
Giethoorn, Cornelisgracht 4, isoleren woning (25-10-2020)
Steenwijk, diverse locaties, plaatsen reclameborden t.b.v. promotie corona sneltest (27-10-2020)
Steenwijk, Kerkstraat 3, wijzigen balkon voorgevel (26-10-2020)
Steenwijk, Markt 40, splitsen functie winkelruimte in wonen en winkelruimte (27-10-2020)
Steenwijk, Oostermeentherand 2A, aanbrengen verlichte gevelreclame (08-10-2020)
Vollenhove, Groenestraat, kappen 3 bomen park Old Ruitenborgh  (21-10-2020)        
Vollenhove, Noordwal, verlengen vergunning voor tijdelijke bouwweg  (23-10-2020)        
Vollenhove, tegenover Wendeler Bentweg 3, kappen es (21-10-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 230, vernieuwen achterhuis (15-10-2020)        
Wanneperveen, bij Zomerdijk 4a, bouwen gemaal Leenders (27-10-2020)        
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 3C, bouwen volières (21-10-2020)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Pollesteeg 4, kappen 2 essen (26-10-2020)
Ossenzijl, Waterstaete 1, bouwen receptiegebouw (23-10-2020)
Ossenzijl, Waterstaete 5 en 6, bouwen 2 woningen (23-10-2020)
Steenwijk, Acaciastraat 2 t/m 48, bouwen 24 woningen (21-10-2020)
Steenwijk, Het Schar 1A, bouwen overkapping (22-10-2020)
Steenwijk, Middenweg, kappen 2 eiken op Groene Long (26-10-2020)        
Steenwijk, Stuwwal 22, starten Bed & Breakfast (27-10-2020)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Binnenpad 115, kappen bomen en terugplanten boom (27-10-2020)  

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).