Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

23 november 2021, Politieke Markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.
 

Verlenging ‘Campagne Steenwijkerland sport door’

Burgemeester en wethouders hebben de Nadere regels ‘Campagne Steenwijkerland sport door 2021’ gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de verlenging van deze subsidieregeling. De subsidie is bedoeld om sportaanbieders te ondersteunen bij activiteiten om inwoners van Steenwijkerland kennis te laten maken met het sportaanbod en hen te stimuleren lid te worden of te blijven. De wijzigingen zijn bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 400933, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de nadere regels. De subsidieregeling geldt tot 31-12-2022.
De nadere regels liggen verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.