Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Zuiderzeeweg 1, bouwen woning (4-11-2021)
Eesveen, nabij Het Eeserpad 1, plaatsen promotiebord (3-11-2021)
Van Karnebeeklaan, kappen en herplanten 7 bomen Landgoed De Eese (4-11-2021)
Kuinre, Worstdijk, kappen 6 essen nabij gemaal (2-11-2021)
Ossenzijl, Ossenzijlerweg 1, plaatsen 2 lichtmasten bij rijbak (6-11-2021)
Oudeweg 29, herbouw woning (8-11-2021)
Steenwijk, Eeser Boulevard, bouwen bedrijfspand (5-11-2021)
Eeser Hout, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (5-11-2021)
Eeser Hout kavel 43, bouwen bedrijfspand (2-11-2021)
Hooilandenallee 13, wijzigen bestaande vergunning ten aanzien kapconstructie (2-11-2021)
Markt 40, opsplitsen bestemming wonen en winkel (4-11-2021)
Oostermeentherand 2C, plaatsen lichtreclame (3-11-2021)        
parkeerterrein Woldpoort 1 t/m 53, plaatsen slagboom (4-11-2021)        
Veenlanden 42, plaatsen dakkapel (4-11-2021)        
Willemsoord, Paasloregel 56, kappen esdoorn (1-11-2021)            

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Hooilandenallee 1, bouwen woning (2-11-2021)
Landgoedallee 6, bouwen woning (5-11-2021)        
Landgoedallee 29, bouwen woning (5-11-2021)        
Oostwijkstraat 104, bouwen woning (8-11-2021)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Zeestraat 56, verbouwen woning (5-11-2021)
Onna, Burgemeester G.W. Stroinkweg 113, uitbreiden achterzijde woning  (4-11-2021)
Steenwijk, De strekel 30, plaatsen dakkapel (3-11-2021)
Dolderweg 27, bouwen bedrijfsstudio's en 2 wasboxen (4-11-2021)
Oostercluft 376, bouwen overkapping (5-11-2021)
Wanneperveen, Veneweg 130, realiseren woonruimte t.b.v. begeleid wonen (2-11-2021)        
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt