Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

2 en 9 november 2021,  Raadsvergadering (begroting), raadzaal gemeentehuis.
Aanvang: 2 november: 14.00 uur, 9 november: 19.30 uur
Deze vergadering zal fysiek plaatsvinden. Vanwege de geldende maatregelen kan publiek niet toegestaan worden in verband met de beperkte ruimte.  De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook.
 

Bekendmaking vaststelling beheersverordening Correctieve herziening overige beheersverordeningen

De gemeenteraad heeft op 25-5-2021 de beheersverordening 'Correctieve herziening overige beheersverordeningen’ vastgesteld. In deze beheersverordening is voor een aantal beheersverordeningen de juridische koppeling hersteld tussen de woonbestemming en het begrip ‘wonen’ naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Dit betekent dat binnen de huidige woonbestemming één huishouden is toegestaan zoals ook oorspronkelijk het geval was.  
De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 378641, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling treedt in werking op 3-11-2021.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.