Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, Eesveenseweg 143B, aanleggen zwembad (19-10-2021)
Giethoorn, Binnenpad 17, starten kapsalon (21-10-2021)
Paasloo, Spinnerslaan 11, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (21-10-2021)
Sint Jansklooster, Barsbeek 74, uitbreiden kapschuur (21-10-2021)        
Steenwijk, Dolderweg 40, verbouwen bedrijfsgebouw (20-10-2021)        
Johan Willem Frisolaan 18, bouwen woning (14-10-2021)        
Woldpromenade 59, realiseren appartement (15-10-2021)
Vollenhove, Flevoweg 1, plaatsen buitenvriescel (15-10-2021)        
Schuit 16, bouwen woning (18-10-2021)            
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Kalenberg, Kalenberg Zuid 44, starten Bed & Breakfast (19-10-2021)
Steenwijk, Molenstraat 20, kappen rode beuk (19-10-2021)      

        
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Brouwerstraat 5, plaatsen geldautomaat (21-10-2021)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 50, opwaardering begraafplaats (21-10-2021)
Sint Jansklooster, De Bos 7, bouwen woning (20-10-2021)
Leeuwte 25, uitbreiden loods (19-10-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 27, bouwen woning (19-10-2021)
Markt 74, intern verbouwen t.b.v. realiseren keuken, toiletgroep en café ruimte (18-10-2021)
nabij Oostwijkstraat 8 en 10a, vervangen brug t.p.v. stadswal  (20-10-2021)        
Weteringallee 23, plaatsen tijdelijke woonunit (19-10-2021)        
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Steenwijk, Looijersgracht 43, slopen 8 garageboxen en bouwen woning (21-10-2021)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.