Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten


6 december 2021, Commissie bezwaarschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen het gedeeltelijk afwijzen en gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaren van een  handhavingsverzoek met betrekking tot een evenement ‘Vaar-Door’ in Belt-Schutsloot 
20.00 uur: bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een opwerkinstallatie Groen Gas, een stikstofstripper, een spuiwatersilo, een CO2 tank en een extra vergister silo op locatie Uiterdijkenweg 61 in Baarlo
21.00 uur : bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor  het wijzigen uitvoering van een vergund gebouw op locatie Dolderweg 40 in Steenwijk
De stukken liggen t/m 6-12-2021 voor belanghebbenden ter inzage.6 december 2021, Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland, aanvang 10.15 uur De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein
Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, telefoonnummer 14 0521.

 

Bekendmaking uitschrijving BRP 
Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Kip, H.B., 30-06-1947 per 21-10-2021 (voornemen) 
Teleng, R.H., 10-05-1999 per 21-10-2021 (voornemen) 
CocoĊŸ, R.G., 22-09-1991 per 21-10-2021 (voornemen) 
van Damme, M., 23-01-1991 per 21-10-2021 (voornemen) 
T/m 3-1-2022 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.