Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Steenwijk, Jan Steenstraat e.o.

Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk, Jan Steenstraat e.o. ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op de sloop van 66 woningen, deze worden vervangen voor nieuwbouw.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt