Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Burgemeester ten Cateweg 7, bouwen woning (15-11-2021)
De Bult, Onderduikersweg 2, veranderen dak en gevel met uitbreiding achterkant boerderij (16-11-2021)
Giethoorn, Binnenpad 31, kappen bomen (16-11-2021)
Ossenzijl, Lageweg 18, bouwen aanbouw (17-11-2021)
Steenwijk, Krekensingel 8, bouwen woning (16-11-2021)
Vollenhove, Oppen Swolle 8, toevoegen woning (17-11-2021)
Wanneperveen, Veneweg 306, ophogen en afgraven recreatieterrein (16-11-2021)
Veneweg 306, plaatsen en dempen damwand (17-11-20210 
Willemsoord, Annie Klijzinglaan, bouwen woning (17-11-2021)    

        
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Landgoedallee 18, bouwen woning (16-11-2021)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Baarsweg 12, verbouwen woning (18-11- 2021)
Blankenham, Zeestraat 2, aanleggen parkeerplaatsen plus terras en kappen berk (17-11-2021)
Eesveen, Van Karnebeeklaan, kappen en herplanten 7 bomen (19-11-2021)
Giethoorn, nabij Cornelisgracht 44, vervangen brug (18-11-2021)
Steenwijk, Aasingel 1, bouwen woning (11-11-2021)
Krekensingel 10, plaatsen tijdelijke woonunit (19-11-2021)
Wanneperveen, Lozedijk 10, kappen populier (17-11-2021)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Belt-Schutsloot, Havezatherweg 13, aanleggen voetpad t.b.v. ontsluiting woning
Steenwijk, Meidoornstraat 1, brandveilig gebruik pand
Wilhelminastraat 47, brandveilig gebruik Kindcentrum Bernhard
Tuk, Tukseweg 158, brandveilig gebruik Het Woldkasteel
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt