Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluiting

Kalenberg, Hoogeweg (vanaf de kruising met de Meenteweg tot aan Ossenzijl) is volledig gestremd voor alle verkeer van 6-12 tot 20-12-2021 i.v.m. groot onderhoud aan een brug direct naast huisnummer 19. Er wordt een omleiding aangegeven via Oldemarkt.
 

Verkeersbesluiten

Oldemarkt, nabij Klaas Muisstraat 12-H, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Hendrik de Vroomestraat 129, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt