Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 55

Het ontwerpbestemmingsplan Willemsoord - Koningin Wilhelminalaan 55 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische bestemming naar wonen waarbij een maatwerkregeling voor een bedrijf gericht op montage en demontage van klein autoreparatiewerk wordt toegestaan.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.