Bekendmaking Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland / Westerveld

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
10-10-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 28 september 2017 de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld vast onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. De Beleidsregels treden met ingang van 11 oktober 2017 in werking en werken terug tot 1 januari 2017.

Om voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking te kunnen komen is onder andere van belang of een inwoner voldoende uitzicht op inkomensverbetering heeft. Daarvoor zijn de krachten en bekwaamheden van de inwoner van belang en is van belang of hij zich voldoende heeft ingespannen om zijn inkomenspositie te verbeteren. De nadere invulling van deze criteria is in de beleidsregels gewijzigd.

U vindt de beleidsregels terug op de website www.igsd-sw.nl. Ook liggen deze gedurende zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).