Bekendmaking wijziging hoofdstuk 17 Bijstand voor een PC voor gezinnen met schoolgaande kinderen in het deel bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland.

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
10-10-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld heeft op 28 september 2017 hoofdstuk 17 Bijstand voor een PC voor gezinnen met schoolgaande kinderen in het deel bijzondere bijstand van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland gewijzigd.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 kunnen ook ouders van kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van aanschaf van een PC, laptop of tablet, mits zij aan de voorwaarden die daarvoor gelden voldoen. Per kind kan maximaal eenmaal in de vijf jaar een beroep gedaan worden op deze tegemoetkoming.

U vindt het gewijzigde hoofdstuk 17 van de Leidraad Participatiewet Steenwijkerland terug op de website www.igsd-sw.nl. Ook ligt deze gedurende zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).