Tijdelijke wegafsluitingen: Vollenhove, Georg Schenkstraat (gedeeltelijk), inclusief de kruising Frans Pad, Laan van Toutenburg), Aan Boord (gedeeltelijk), de Noordwal en de Wendeler Bentweg

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8356EH
Publicatiedatum
24-10-2017

Beschrijving

Vollenhove, Georg Schenkstraat (gedeeltelijk), inclusief de kruising Frans Pad, Laan van Toutenburg), Aan Boord (gedeeltelijk), de Noordwal en de Wendeler Bentweg op 10 november van 10.00 uur tot 16.00 uur en 11 november 2017 van 09.00 uur tot 17.00 uur (Survivalrun)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).