Ingekomen aanvraag evenementenvergunning: Vollenhove, Kerkplein

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
24-10-2017
Einddatum
07-11-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Vollenhove, Kerkplein, Feeëriek op 15-12-2017 en het plaatsen van een Schaatsbaan op 15-12 van 17.00 uur tot 20.00 uur, 16-12 van 15.00 uur tot 19.00 uur en 17-12-2017 van 15.00 uur tot 19.00 uur.

De stukken liggen t/m 07-11-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 07-11-2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).