Bekendmaking Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2017 en bijbehorend uitvoeringsbesluit

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
03-10-2017
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 19 september 2017 de Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2017 vastgesteld. Daarnaast hebben burgemeester en wethouders op 27 juni 2017 het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Steenwijkerland 2017 vastgesteld. Deze besluiten regelen onder meer de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Deze regelingen treden op 20 september 2017 in werking. Rechtsgeldige bekendmaking van de regelingen vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad 2017 onder nrs. 166482 en 166486. Daar vindt u de volledige tekst van de besluiten.

Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).