Openbare vergadering/bijeenkomst van de commissie bezwaarschriften op 9 oktober 2017, Vendelweg 1, Steenwijk

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
03-10-2017
Bekendmaking

Beschrijving

9 oktober 2017    
Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1, Steenwijk.     

Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen het besluit waarbij een Drank- en Horecawetvergunning is verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf voor de horeca-inrichting Pandora’s Box, gevestigd aan de Gasthuisstraat 11 in Steenwijk
20.00 uur: bezwaarschriften tegen het besluit waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het starten van een Bed & Breakfast op de locatie Beulakerweg 25 in Giethoorn

De stukken liggen t/m 9 oktober 2017 voor belanghebbenden ter inzage.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).